Projektový záměr - automatické lakovací technologie

Realizací investice do nové automatické lakovací technologie a dalších strojů a zařízení nastane vysokokapacitní produkce moderní a v současné době velmi žádaných designových truhlářských výrobků. Nová technologie umožní firmě kvalitně, efektivně a kapacitně uvést na trh nové inovační produkty a zaplnit tak mezeru na trhu. Nové produkty budou nábytkové dílce různých rozměrů, tvarů, barevného provedení a různorodého způsobu využití zákazníkem. Nová technologie lakování, její sofistikovaný řídicí systém a kvalitní lidské zdroje budou garantovat splnění těch nejnáročnějších požadavků zákazníků na truhlářské výrobky, kterými jsou zejména barevná stálost, vysoká otěruvzdornost, konstantní tloušťka laku na povrchu výrobku, vysoká odolnost vůči teplým a studeným kapalinám a další užitné a kvalitativní parametry. Firma také provede organizační inovaci a to prostřednictvím investice do nového informačního systému, který výrazně sníží administrativní a transakční náklady, zajistí nižší náročnost výkonů spojených s výrobou a zautomatizuje procesy uvnitř podniku.

Cílem projektového záměru je efektivně využít vlastního inovačního potenciálu k zaplnění mezery na trhu výroby nábytku a s tím souvisejících služeb, k dosažení ekonomického a hospodářského růstu pomocí vlastních inovačních výrobků i poskytovaných služeb s vysokou přidanou hodnotou. Inovační projekt umožní firmě ve velkém objemu produkovat vlastní výrobky s unikátní povrchovou úpravou, vynikajícími užitnými parametry, kreativním designem a dlouhodobou životností. Projekt významnou měrou přispěje k posílení konkurenceschopnosti firmy na českém i evropském trhu.

Projektový záměr je financován za podpory EU.

Operační program Podnikání a inovace